Republic of the Philippines

Province of Bukidnon

City Government of Malaybalay

Kining Client Satisfaction Measurement (CSM) naga-susi sa serbisyo nga gihatag sa kleyenti sa mga opisina sa gobyerno. Ang inyong puna makatabang sa paglambo sa pagpanerbisyo niini nga opisina. Ang inyong personal nga impormasyon magpabilin nga konpidensyal ug aduna kamoy opsyon nga dili mo tubag